Monday
Dec 04th

หลักสูตรและค่าเรียน

หลักสูตรการฝึกขับของเรา

**ทางครูฝึกสามารถให้การฝึกทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไม่คิดค่าบริการเพิ่ม **

ENGLISH VERSION FOR FOREIGNER CLICK HERE


中文课程点这里

โปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ นร./นศ. (ป.ตรี ภาคปกติ) (รับส่วนลด 300 บาท)
หลักสูตรการฝึกขับ
ชั่วโมงการฝึก
เกียร์ธรรมดา
เกียร์ Auto
Program 1A
(มีพื้นฐานการขับ)
8 ชม.
2,000 บาท 1,700 บ.
2,700 บาท 2,400 บ.
Program 1B
(ไม่มีพื้นฐานการขับ)
10 ชม.
2,400 บาท 2,100 บ.
3,300 บาท 3,000 บ.
Program 1C
(ไม่มีพื้นฐานการขับ)
12 ชม.
2,900 บาท 2,600 บ.
4,000 บาท 3,700 บ.
เฉพาะนักเรียน นักศึกษา (ภาคปกติ) แสดงบัตรฯ รับส่วนลดค่าเรียนสูงสุด 300 บาท ทันที

โปรโมชั่นพิเศษ บริการส่งสอบใบอนุญาตขับขี่ ฟรี!
หลักสูตรการฝึกขับ
ชั่วโมงการฝึก
ชั่วโมงการสอบ
เกียร์ธรรมดา
เกียร์ Auto
Program 2A (10 ชม.)
(มีพื้นฐานการขับ)
8 ชม.
2 ชม. (ฟรี)
2,000 บ.
2,700 บ.
Program 2B (12 ชม.)
(ไม่มีพื้นฐานการขับ)
10 ชม.
2 ชม. (ฟรี)
2,400 บ.
3,300 บ.
Program 2C (14 ชม.)
(ไม่มีพื้นฐานการขับ)
12 ชม.
2 ชม. (ฟรี)
2,900 บ.
4,000 บ.


หลักสูตรพิเศษฝึกขับทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้
บริการส่งสอบใบอนุญาตขับขี่ ฟรี!
หลักสูตรการฝึกขับ
ชั่วโมง
การฝึก
ฝึกขับเกียร์ธรรมดา
ฝึกขับเกียร์ Auto
ชั่วโมงการ
สอบ
ค่าเรียน
Program 3A
(หลักสูตรพิเศษ)
(12 ชม.)
10 ชม.
8 ชม.
2 ชม.
2 ชม.(ฟรี)
2,700 บ.
Program 3B
(หลักสูตรพิเศษ)
(14 ชม.)
12 ชม.
8 ชม.
4 ชม.
2 ชม.(ฟรี)
3,300 บ.

 

หลักสูตรเรียนจักรยานยนต์
บริการส่งสอบใบอนุญาตขับขี่ ฟรี!
หลักสูตรการฝึกขับ
ชั่วโมง
การฝึก
เรียนวันละ
ค่าเรียน
หลักสูตรเรียนจักรยานยนต์
6 ชม.
1.5 ชม.
1,500 บ.

นักเรียนที่จะเรียนจักรยานยนต์ต้องขี่จักรยานมาได้แล้วก่อนมาเรียน*

 - ฝึกตัวต่อตัว ด้วยรถปิคอัพและรถเก๋ง ติดแอร์ทุกคัน (**สอนโดยครูฝึกผู้ชำนาญ**)

- การฝึกหัดขับทุกหลักสูตรจะฝึกวันละ 2 ชั่วโมง (**ฝึกขับภาคสนามและฝึกขับจริงบนท้องถนน**)

- การฝึกหัดขับในแต่ละครั้ง จะมีการพักเครื่องยนต์ ชั่วโมงละ 5 นาที

- ระหว่างการพักเครื่องยนต์ จะมีการแนะนำวิธีการดูแลรักษาเครื่องยนต์และกฎจราจรเบื้องต้น

- ระหว่างการฝึกหัดขับ หากเกิดการเฉี่ยวชน ทางศูนย์ฝึกจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด (เฉพาะกรณีที่มีครูฝึกควบคุมการฝึกอยู่ในรถเท่านั้น)

- กรณีที่ต้องการใช้บริการรับ-ส่ง จากทางศูนย์ฝึก จะมีค่าบริการ 350 บาทตลอดหลักสูตร

- สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นชั่วโมง ค่าเรียนชั่วโมงละ 250 บ. (เกียร์ธรรมดา) /350 บ.(เกียร์ Auto)

- เมื่อฝึกหัดขับครบหลักสูตรแล้ว ทางศูนย์ฝึกจะมอบใบรับรองการฝึกหัดขับรถยนต์ให้ทุกท่าน
(กรุณาแจ้งวันที่ลงทะเบียนสมัครเรียน)

***การฝึกขับตามขั้นตอนทั้งหมด จะได้ผลดีมากและมั่นใจมากขึ้น เมื่อผู้ฝึกขับมีโอกาสได้ขับและใช้รถยนต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง***

 

**ช่วงเวลาที่สามารถเลือกฝึกขับ **

(ศูนย์ฝึกฯเปิดให้บริการจองเวลาฝึกขับทุกวัน)

เวลาในการฝึกขับ08:00 - 10:00 น.

10:00 - 12:00 น.

13:00 - 15:00 น.

15:00 - 17:00 น.

17:00 - 19:00 น. ***
กรณีผู้ฝึกขับต้องการใช้บริการส่งเพื่อสอบใบอนุญาตขับขี่***

ผู้ฝึกขับต้องทำการทดสอบภาคทฤษฎี(ข้อเขียน) ล่วงหน้าที่สำนักงานขนส่งจ.เชียงใหม่(ขนส่งแม่เหียะติดกับบิ๊กซีหางดง) ก่อนนัดวันทดสอบปฏิบัติกับทางศูนย์ฝึกฯ

**กรณีสอบภาคทฤษฎี (ข้อเขียน) ควรไปให้ถึงสำนักงานขนส่ง ภายในช่วงเวลา 08.30 น.**

(ผู้ฝึกขับสามารถรับคู่มือการฝึกและแนวข้อสอบจากศูนย์ฝึกฯในวันที่สมัครเรียนเพื่อเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนทดสอบภาคทฤษฎี)

เอกสารสำหรับทำใบอนุญาตขับขี่ (ทางศูนย์ฝึกมีบริการส่งสอบใบขับขี่ โดยไม่คิดค่าบริการ)

รูปถ่ายขนาด 1” จำนวน 2 ใบ
(สมาร์ทการ์ด ไม่ต้องใช้รูปถ่าย)


สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด

สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด

สำเนาใบขับขี่จักรยานยนต์(ถ้ามี)